TB test in Vietnam

British Embassy

See the TB test in Vietnam. See also iom Hanoi as well as iom Pham Ngoc Thach. You you are getting married in Vietnam and are applying for a UK Marriage Visa or a UK fiancee visa then your Vietnamese fiancee or wife will need to have a TB test as part of the application process. There are only 2 hospitals in Vietnam who are authorised to provide the testing for the British Embassy in Hanoi and these have been listed below. You will need to start the visa application process and add these documents into it as the process moves along.

TB test in Vietnam

IOM HanoiIOM Hanoi

CMC Building, 12A Floor
Duy Tan St., Cau Giay Dist.
Hanoi
Tel: (04) 3795 5884 (04) 3795 5885
Fax: (04) 3795 5883
Hotline: 0934 660 148

iom Pham Ngoc ThachIOM Ho Chi Minh City

1 B Pham Ngoc Thach
District 1
Ho Chi Minh City
Tel: (08) 3822 2057
Fax: (08) 3822 1780

You should make the appointment which takes a few days and you should make it clear you need the test for a UK visa application. See also the contact details for iom Hanoi above. You will need to bring with your the following documents:

 • Your passport you are using to submit your application;
 • Valid Vietnamese ID document, which contains your photograph, such as a national ID card;
 • Your tuberculosis test fee; and
 • If you have had tuberculosis in the past or have any other lung disease you should provide details of your previous screening.

The fees for the TB test in Vietnam must be paid in local currency as it is 105 US Dollars for adults and 40 US Dollars for children under 11 years old. See the iom Pham Ngoc Thach as well as the

Documents for UK Visa Application from Vietnam:

 • Number of valid / Expired passports submitte – Số lượng hộ chiếu nộp (còn hiệu lực / đã hết hiệu lực)
 • Birth certificate – Giấy khai sinh
 • National Identity card – Chứng minh thư nhân dân
 • Work Permit/Residence Card – Giấy phép lao động / Thẻ cư trú
  Your studies – Thông tin về học tập
 • Letter from University or School – Thư xác nhận từ trường Đại học hoặc Trường phổ thông
 • CAS/COS
 • Evidence of Previous Qualifications – Bằng cấp học thuật
  Your Employment – Thông tin về công việc
 • Employment Letter/Labour contract – Thư xác nhận việc làm / Hợp đồng lao động
 • Pay Slips – Bảng lương
 • Business Registration Documents – Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Passport Photos (children under 6 and biometric exempt applicants) – Ảnh hộ chiếu (áp dụng cho trẻ
  em dưới 6 tuổi và người xin thị thực được miễn lấy dấu sinh trắc học)

Your finances – Thông tin về tài chính

 • Bank Statement – Sao kê Ngân hàng
 • Bank Book – Số tiết kiệm
 • Bank Certificate / Letter – Thư xác nhận Ngân hàng

Likewise your property in Vietnam – Thông tin về tài sản tại Việt Nam

 • Land / Property registration document – Giấy tờ đăng ký về đất ở/ tài sản
 • Tenancy Agreement – Hợp đồng cho thuê
 • Household registration book – Sổ Hộ khẩu

Your sponsor’s information – Thông tin về Người bảo lãnh

 • Invitation Letter – Thư mời
 • Bank Statements – Sao kê Ngân hàng
 • Financial consent letter – Thư bảo lãnh tài chính
 • Evidence of sponsors immigration status in the UK – Bằng chứng về tình trạng cư trú tại Anh Quốc của
  người bảo lãnh
 • Employment Letter / Employment Contract – Thư xác nhận việc làm/ Hợp đồng lao động
 • Pay Slips / Tax Return / P 60 – Bảng lương / Xác nhận đóng thuế / P60
 • Land Registration Documents – Giấy tờ đăng ký đất ở
 • Accommodation / Hotel details – Thông tin về nơi ở / Khách sạn
 • Flight details – Thông tin về vé máy bay
 • Photos and correspondence – Ảnh và Thư từ

Additional information – Thông tin thêm

 • Marriage certificate – Giấy đăng ký kết hôn
 • Divorce certificate – Giấy xác nhận ly hôn
 • Child(rens) birth certificate – Giấy khai sinh của trẻ em
 • Name change certificate – Giấy xác nhận thay đổi tên
 • Death certificate – Giấy báo tử
 • Tuberculosis (TB) certificate – Giấy khám lao phổi
 • English Language certificate – Chứng chỉ Tiếng Anh
 • Parental consent letter / Sole Custody – Thư đồng ý của Cha mẹ / Thư xác nhận giám hộ
 • Travel detail – Thông tin về chuyến đi

 

 

Incoming search terms:

error: Content is protected !!